به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شود؟(چینش به ترتیب الفبا)
(9.615%) 5
استقلال
(21.15%) 11
پرسپولیس
(63.46%) 33
تراکتور
(3.846%) 2
سپاهان
(1.923%) 1
شهر خودرو

تعداد شرکت کنندگان : 52