به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شود؟(چینش به ترتیب الفبا)
(11.11%) 5
استقلال
(22.22%) 10
پرسپولیس
(62.22%) 28
تراکتور
(2.222%) 1
سپاهان
(2.222%) 1
شهر خودرو

تعداد شرکت کنندگان : 45