به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شود؟(چینش به ترتیب الفبا)
(11.11%) 2
استقلال
(5.555%) 1
پرسپولیس
(83.33%) 15
تراکتور
(0%) 0
سپاهان
(0%) 0
شهر خودرو

تعداد شرکت کنندگان : 18