به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شود؟(چینش به ترتیب الفبا)
(12.5%) 5
استقلال
(20%) 8
پرسپولیس
(62.5%) 25
تراکتور
(2.5%) 1
سپاهان
(2.5%) 1
شهر خودرو

تعداد شرکت کنندگان : 40