به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شود؟(چینش به ترتیب الفبا)
(9.803%) 5
استقلال
(21.56%) 11
پرسپولیس
(64.70%) 33
تراکتور
(1.960%) 1
سپاهان
(1.960%) 1
شهر خودرو

تعداد شرکت کنندگان : 51