به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شود؟(چینش به ترتیب الفبا)
(10.90%) 6
استقلال
(21.81%) 12
پرسپولیس
(61.81%) 34
تراکتور
(3.636%) 2
سپاهان
(1.818%) 1
شهر خودرو

تعداد شرکت کنندگان : 55